Novosti

Kendo

Iaido

Seitei iaido Povijest iaidoa
Seiza No Bu
Biografija sensei-a

Galerija

O klubu

Wiki

Linkovi

Kontakti

 

Seiza No Bu kata formirane su prema Ohmori Ryu stilu iz Muso Jikiden Eishin Ryu tradicije, a Oei Masamichi preimenovao ih u Siza No Bu. Kate je razvio deveti učitelj Hayashi Rokudayu Morimasa kombinirajući znanje naučeno u Ohomori Ryu od Ohomori Rokuzaemona, majstora Shinkage Ryu a, te koryu Eishin Ryu a. Imena kata sačinjene su od broja na japanskom te njihova naziva ili alternativnog imena iz Shinden Ryu a. U Eishin Ryu nazivi su:

1. Ipponme: Shomen (Shohatto ili Shohattsutoh).
2. Nihonme: Ushin (Satoh).
3. Sanbonme: Sashin (Utoh).
4. Yonhonme: Koh-shin (Toh-toh).
5. Gohonme: Yaegaki (Inyo-shintai).
6. Ropponme: Ukenagashi (Ryuu-toh).
7. Nanahonme: Kaishaku (Juntoh).
8. Hachihonme: Tsuke-komi (Oigiri, Gyakutoh).
9. Kyuuhonme: Tsukikage (Seichuutoh).
10. Jupponme: Oikaze (Korantoh).
11. Juu-ichihonme: Nuki-uchi.