Novosti

Kendo

Što je kendo? Povijest Kendoa
Terminologija
Pravila
Zašto trenirati
Slaganje Hakame

Iaido

Galerija

O klubu

Wiki

Linkovi

Kontakti

 

   

Koncept Kendoa je disciplina karaktera kroz primjenu principa katane. Od samog je početka neophodno naporno vježbati i razviti mentalnu kontrolu nad osnovnim tehnikama. Da bi se nastavio redovni trening kao esencijalni element u studiju Kendoa potrebna je volja. Kendo vježbamo zbog izgrađivanja karaktera kroz smireno i kontrolirano korištenje sablje pod velikim pritiskom. Od izuzetne je važnosti sve izvoditi sa snažnim duhom, pa čak i u situacijama kada nemamo izgleda pobijediti; snažan duh je naglašeniji od fizičke snage. Suština jest postići mentalnu, duhovnu i fizičku smirenost i ravnotežu ("Ki-Ken-Tai no icchi"). U konačnici, duh (Ki), sablja (Ken) i tijelo (Tai) moraju djelovati kao jedno. Uspjeh u Kendou postiže se pomoću aerobnnog i anaerobnog fizičkog ustrajanja, mentalne discipline i iskrenog samoispitivanja. Učimo se strpljivosti, disciplini, poštovanju prema samima sebi, protivniku, kao i samoj prirodi. Kendo je jedna od disciplina kojom se možemo početi baviti u bilo kojem razdoblju života, djetinjstvu ili starosti; čisti duh učenja uvijek nas poboljšava. Pokušavamo se opustiti u situacijama visokog stresa i djelovati iznad naših mogućnosti. Kultiviranje ljudskog duha kroz Kendo ujedno poboljšava naš svakodnevni život kako na poslu, tako i u međuljudskim odnosima, znanju pa čak i relaksaciji.